Grafy znázorňujú vývoj cien pozemkov - komerčné v Košiciach na predaj

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena pozemkov - komerčné v Košiciach na predaj

Mediánová cena pozemkov - komerčné v Košiciach na predaj

Minimálna cena pozemkov - komerčné v Košiciach na predaj

Maximálna cena pozemkov - komerčné v Košiciach na predaj

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku pozemkov - komerčné v Košiciach na predaj