Grafy znázorňujú vývoj cien nehnuteľností v Bratislave

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena v Bratislave

Mediánová cena v Bratislave

Minimálna cena v Bratislave

Maximálna cena v Bratislave

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy v Bratislave

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku v Bratislave

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy v Bratislave

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy v Bratislave