DAŇOVÉ PRIZNANIE: Predali ste nehnuteľnosť so ziskom? Aké výdavky si môžete uplatniť?
DAŇOVÉ PRIZNANIE: Predali ste nehnuteľnosť so ziskom? Aké výdavky si môžete uplatniť?

DAŇOVÉ PRIZNANIE: Predali ste nehnuteľnosť so ziskom? Aké výdavky si môžete uplatniť?

Marec je obdobím daňových priznaní a týmto povinnostiam sa nevyhnú ani tí, ktorí nehnuteľnosti prenajímajú, po prípade nehnuteľnosť v minulom roku predali. Podľa Finančnej správy Slovenskej republiky občan, ktorý predal nehnuteľnosť (dom, byt, pozemok alebo časť nehnuteľnosti) na základe právoplatne uzatvorenej kúpnopredajnej zmluvy, nadobudol príjem, ktorý sa vzhľadom na daňové účely považuje za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.
Nízkopodlažná bytovka

Či je váš príjem z predaja nehnuteľnosti zdaniteľným príjmom alebo je od dane oslobodený závisí od viacerých podmienok a hlavne podľa platných ustanovení zákona o dani z príjmov. Dôležité informácie poskytuje na svojej stránke aj Finančná správa SR . „Ak daňovník - občan kúpil nehnuteľnosť a následne ju predal, tak vo všeobecnosti musí zaplatiť daň z príjmu z rozdielu medzi kúpnou cenou a predajnou cenou. Jedinou výnimkou je situácia, ak ju predal po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia, vtedy je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane,“ povedal pre portál ZoznamRealit.Sk Peter Huba zo Slovenskej komory daňových poradcov. Uviedol, že vlastnícke právo sa podľa obchodného zákonníka nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.

Ak je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza.

„Pri nehnuteľnosti nadobudnutej kúpou je základným výdavkom preukázateľne zaplatená kúpna cena. Okrem toho je možné ako výdavky uplatniť finančné prostriedky na rekonštrukciu a opravu nehnuteľnosti, úroky z hypotekárneho úveru alebo stavebného úveru súvisiace s kúpou nehnuteľnosti vrátane výdavkov, ktoré súvisia so samotným predajom ako sú právne služby, realitné služby alebo správne poplatky,“ vysvetlil daňový poradca s tým, že ak sú výdavky vyššie ako dosiahnutý príjem z predaja nehnuteľnosti, tak sa na tento rozdiel neprihliada - daňová strata sa nevykazuje. Príjmy musia v daňovom priznaní uviesť aj občania a firmy, ktorí nehnuteľnosti prenajímajú ďalším subjektom alebo osobám. Vlani sme vypracovali návod: Ako správne zdaniť príjem z prenájmu . „Daňovníci - podnikatelia platitelia dane z pridanej hodnoty, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť určenú na bývanie inému podnikateľovi, musia od 1.1.2019 postupovať v režime oslobodenia od dane z pridanej hodnoty,“ povedal Peter Huba.

Zdroj: ZoznamRealit.Sk, Slovenská komora daňových poradcov

Publikované: 15.3.2019