Pri stavbe domu pozor na energetický certifikát. Na trhu sú podvodníci
Pri stavbe domu pozor na energetický certifikát. Na trhu sú podvodníci

Pri stavbe domu pozor na energetický certifikát. Na trhu sú podvodníci

BRATISLAVA (18.7.2019) - Už viac ako desať rokov máte na Slovensku pri kolaudácii domu povinnosť predložiť energetický certifikát. Ten by vám mala za poplatok vypracovať odborne spôsobilá osoba. Na trhu však pôsobí niekoľko subjektov, ktoré za nižšiu cenu dodajú certifikát aj bez obhliadky stavby. Navyše, ministerstvo výstavby v roku 2017 zo 16-tisíc vydaných certifikátov skontrolovalo iba 7, čo hrá podvodníkom do kariet.
Upozorňuje, že ministerstvo výstavby nevykonáva kontroly zadaných údajov a výpočtov. Podnikavci potom môžu beztrestne manipulovať s údajmi a dochádza k skresleným výsledkom.

Energetický certifikát odzrkadľuje hospodárnosť budovy a jej energetické vlastnosti, potreby aj vplyv na okolie. Preto je dôležité, aby ho vypracovali odborníci, lebo bežný stavebník nedokáže kvalitný a zmanipulovaný posudok rozlíšiť. „Budova sa začlení na základe výpočtov do energetickej triedy A až G. Podľa platnej legislatívy sa nové budovy môžu stavať v energetickej triede A1, čo znamená, že ide o ultranízkoenergetickú budovu. Od roku 2021 sa budú musieť všetky nové budovy stavať tak, aby mali takmer nulovú potrebu energie,“ informuje v tlačovej správe organizácia Budovy pre Budúcnosť. Upozorňuje, že ministerstvo výstavby nevykonáva kontroly zadaných údajov a výpočtov. Podnikavci potom môžu beztrestne manipulovať s údajmi a dochádza k skresleným výsledkom. „Kontrola vykonávaná ministerstvom nie je dostatočná. Ministerstvo nevykonáva kontrolu správnosti vkladaných údajov, kvality energetických certifikátov a nedisponuje dostatočnými kompetenciami na dosiahnutie nápravy. Sankčný mechanizmus je totižto oddelený od kontrolného,“ uviedla Kristína Babiaková, ktorá vypracovala právnu analýzu o poskytovaní energetických certifikátov. Údaje zaujímajú aj Európsku komisiu, ktorá aktívne rieši ako členské štáty zabezpečujú dodržiavanie Smernice 2010/31/EC o energetickej hospodárnosti budov.

Stavba rodinného domu

Až 11% nových rodinných domov bolo v roku 2017 skolaudovaných v triede C alebo horšej. Nespĺňajú tak parametre platnej legislatívy. „Adekvátna kontrola je predpokladom kvality certifikátov. Postih odborne spôsobilých osôb, ktoré evidentne poskytujú certifikáty bez obhliadky budovy a overenia vstupných údajov, by mal byť pravidlom, nie raritou, ako je tomu teraz,“ hovorí Katěřina Chajdiaková, riaditeľka organizácie Budovy pre budúcnosť.

Zdroj: ZoznamRealit.Sk, Budovy pre budúcnosť

Publikované: 18.7.2019