Sčítanie obyvateľov 2021: Viac financií pre občanov
Sčítanie obyvateľov 2021: Viac financií pre občanov

Sčítanie obyvateľov 2021: Viac financií pre občanov

Až o 15-miliónov eur viac by mohlo ročne pribudnúť do bratislavskej kasy, keby sa sčítania obyvateľov zúčastnili všetci rezidenti v hlavnom meste. Urobiť tak môžu od polovice februára do konca marca v rámci slovenského Sčítania obyvateľov, bytov a domov (SOBD 2021). Prvýkrát sa realizuje elektronickou formou a odpovedanie na pár otázok zaberie približne 5 minút.

Prečo sa zapojiť?

Vyplniť formulár by mali všetci obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. „Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno- ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní,“ motivuje štatistický úrad. Sčítanie vítajú aj starostovia a primátori. „V predchádzajúcom sčítaní v roku 2011 sa do sčítania nezaradilo približne 65.000 reálne v hlavnom meste žijúcich obyvateľov, čo spôsobilo za predchádzajúcu dekádu výpadok z príjmov vo výške približne 100 miliónov eur,“ uviedol primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Odhaduje, že reálny počet rezidentov v Bratislave je asi 500-tisíc, čo by znamenalo, že mesto získa ročne z podielových dani o 10 až 15 miliónov eur viac ako teraz. Tie budú následne investované do rozvoja či lepších služieb.

Mesto získa lepší prehľad o počte obyvateľov.
Údaje sa vypĺňajú podľa stavu k 1. januáru 2021.

Ako to prebieha?

Posledné sčítanie obyvateľov sa konalo pred desiatimi rokmi, vtedy ešte chodili po domoch a bytoch komisári, ktorí zaznamenávali odpovede ručne do hárkov. Dnes už sčítanie prebieha elektronicky. Navštívite stránku https://www.scitanie.sk/, kde sa prihlásite rodným číslom. Nasleduje niekoľko otázok o trvalom pobyte, počte ľudí v domácnosti, národnosti, vierovyznania a aktuálneho zamestnania. Údaje sa vypĺňajú podľa stavu k 1. januáru 2021. Ak sa vám napríklad narodilo dieťa po tomto termíne alebo ste sa začiatkom roka presťahovali do iného mesta, treba to vyplniť podľa situácie v prvom dni tohto roka. Vyplnenie zaberie približne 5 minút. Za deti údaje vyplnia rodičia alebo zákonní zástupcovia.

Získané prostriedky sa použijú na skvalitnenie služieb.

Kto vám pomôže?

Sčítanie obyvateľov zastrešuje Štatistický úrad SR. Predseda úradu Alexander Ballek informoval, že kombinujú viacero administratívnych zdrojov, preto má dotazník menej otázok, čo je výhodou pre občanov. Ak má niekto problém so sčítaním alebo nemá pripojenie na internet, môže požiadať o pomoc sčítacieho asistenta alebo navštíviť kontaktné miesto vo svojej obci. Sčítanie bude trvať 45 dní, čiže posledná šanca vyplniť formulár je 31. marca 2021. O svoje bezpečnosť dát sa obávať nemusíte. „Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt,“ tvrdí štatistický úrad.

Zdroj: ZoznamRealit.Sk, scitanie.sk

Publikované: 15.2.2021