Späť

Nová Baňa Mestský úrad Nová Baňa
Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa
Zobraziť na mape

7 462 obyvateľov
61.25 km²
Nová Baňa

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

primátor mesta Nová Baňa

Branislav Jaďud sa narodil v Novej Bani, vyrastal tu, študoval a v podstate celý jeho život je spojený s týmto mestom. Primátorom sa stal v roku 2018, predtým pôsobil ako manažér.

Kontakty

Mobil: 0905/436 381
Tel.: 045/ 6782 800
E-mail: primator@novabana.sk

Najväčšie úspechy primátora

1. Vyriešenie 20-ročného sporu o hranicu s obcou Brehy
2. Rozširovanie existujúcej kanalizácie
3. Aktívna bytová politika - nájomné byty aj developerský projekt bytového domu
4. Rozvoj cestovného ruchu, podpora kultúrneho a športového života v meste
5. Zodpovedné hospodárenie zabezpečujúce dostatok disponibilných zdrojov

Nová Baňa

Nová Baňa patrila k stredoslovenským slobodným kráľovským a banským mestám. Takmer 600-ročná tradícia zlata a striebra siahala pred rok 1337. Jej história získala európsky rozmer prvým použitím hnacej sily pary na kontinente v roku 1722. Ohňový atmosférický stroj anglického konštruktéra Izáka Pottera slúžil na čerpanie banských spodných vôd. Tiché a pokojné mestečko, jeho pamätihodnosti, krásy okolitej prírody a štálového osídlenia vytvárajú vhodné podmienky pre aktívny oddych a návštevu nášho mesta.

Tunajšie okolie núka mnoho príležitostí aj obdivovateľom prírody. Známe sú národné prírodné pamiatky ako napríklad Starohutský vodopád. Viacero prírodných rezervácií a pamiatok chráni vzácne rastliny, živočíchy i geomorfologické útvary. Niektoré z nich sú zastávkami náučného chodníka Vojšín. Rekreačné vyžitie návštevníkom poskytuje príroda nielen v lete, ale aj v zime. História, príroda, ale i voľnočasové aktivity, ktoré sa konajú v priebehu celého kalendárneho roka, sú súčasťou našej ponuky nielen pre domácich obyvateľov, ale aj pre návštevníkov nášho mesta.